AIR Program Archives FY2006

  • LINEで送る
  • mail

Japanese

2019 2018 2017 2016 2015 2014
2013 2012 2011 2010 2009 2008
2007 2006 2005 2004    
BankART          

Details of each program are here.

 

Past records

 

・BankART

【Official Web site】

 

Lai Pei-yu
Taiwan
Residency Period: 15th January 2007-10th April 2007
Exchange Program: The Artist Exchange Program Between Taipei and Yokohama
Exchange destination: Taipei Artist Village(Taipei)
Result presentation: Exhibition”Another Homeland”
Exhibition period: 23rd March – 8th April,2007

Artist-In-Studio(AIS)
Artist-In-Studio is a program that artists use BankART as a studio  for 2 months. In Addition “OPEN STUDIO” will be  held. Everyone can see the studio during the “OPEN STUDIO” period.

4/1-
MIACA,MIHOKANNO,Asao Tokolo,藤井弘,Jun Kitagawa
7/1-
Tomoko Matsumiya,Chika Kato,AIRs,Tetsuomi Sukeda,Shinpei Kusanagi,Ongoing,
Tatsushi Takizawa
9/1-
Katsuhisa Ohashi,Chiaki Kano,Ayako Kurihara ,Yoshikawa Youichiro,Akiko Hoshina,Mineki Murata,Yuki Kayoko,池田知剛,Kiyomi Ozawa,Porutoporutaiyu,HyoJun Nam,Toshimi Kamiya,Kazuto Imura,Shun Sasa,ARICA,Yosaku Kikuchi.
11/1-
AITIA,岩谷奈津子,Shouhei Kawasaki,Yoshiaki Sekiguchi,Rintaro Hiramine,Isao Toshimori,
Yugen Circus, Nakamura Kei,Tetsuo Okazaki・Masami Yonezawa,Yumiko Hirokawa,Miho Shirai,Seiko Watanabe,Tsugeno Noriko,Lai Pei-yu,Tomoko Oshika,Tatsuo Inagaki,off-Nibroll
Yuki Maruyama,Junko Maruyama,Eijiro Takahashi,Youngsoul,Yusuke Asai